Adatvédelmi tájékoztató

Az Érchegyi Generál Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) megrendelésekkel, állásajánlattal és partneri ajánlattal kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a tevékenységével, annak teljesítésével összefüggő célból, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, szerződéskötés, állásinterjú) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelő címe:

Az adatkezelő elérhetősége:

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII: törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációval kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, elérhetőség (telefon, e-mail) Munkavégzési és számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, számlázás, állásinterjú.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Az Érchegyi Generál Kft munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követő 730 napon belül törésre kerülnek.

Ügyfelünk kérelmezheti az adatkezelőnél: tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött nekünk, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatiról tájékoztatást, ezek módosítását, vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon, vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem begyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatok helyesbítése, vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adata védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

A 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: (www.njt.hu)